Proslulý matematik Bernard Russel mluvil o tom, že kdyby Bůh existoval, jistě by nám poskytl daleko více důvodů v něj věřit. Woody Allen posléze téma rozpracoval a rovnou specifikoval, jak by takový důkaz měl vypadat - „deponování tučné sumy na účet vedený na mé jméno ve švýcarské bance". Je možné, že finančně zajištěný Allen má tedy nyní v této věci jasno. Co ale my ostatní s konty, na kterých je namísto tučného vkladu kontokorent? Lze připustit, že je logické očekávat, že kdyby Bůh existoval, poskytl by daleko pádnější důvody k víře v jeho existenci? A že jelikož prý opravdu nezvratné důkazy nemáme, Bůh nejspíše neexistuje?

Ateista Russel měl nesporně pravdu. Osobně jsem přesvědčen, že jakkoliv jsou důvody pro legitimitu přemýšlení o Bohu velice přesvědčivé, nemají a ani nemohou mít charakter nezvratného důkazu. Existence Boha tak není na první pohled naprosto zřejmá, což je potom některými používáno jako argument pro jeho neexistenci. Lidé Russelova typu by uvažovali asi následovně. V případě, že by Bůh žil, bude dobrý, milující a také žádostivý dát se lidem poznat. Jelikož ale platí, že ne všichni lidé jej znají, pak lze věc uzavřít s tím, že Bůh nejspíše neexistuje. Máme tu deduktivní argument, který staví na vnímané kontradikci mezi předpokládanou boží vůlí pro člověka na straně jedné, a domnělým božím ukrýváním se na straně druhé.

Je ale tento závěr nevyhnutelný? Určitě není. Jedním ze způsobů jak zneplatnit uvedenou argumentaci, je přijít s možným a zároveň rozumným vysvětlením toho, proč by Bůh, na jehož poznání ve finále záleží náš věčný osud, chtěl zůstávat relativně skrytý. Disponujeme takovým vysvětlením? Věřím, že ano.

Skrývá se v hodnotě svobodné volby a okolnostech, které jí podmiňují. Představte si, že se vám Bůh jednoho dne zčista jasna ukáže ve své omračující velikosti a svatosti. Z Bible několik takových situací známe a víme, že člověk, který takové setkání absolvuje, kromě mnoha jiného, rozhodně není připraven s Bohem o čemkoliv příliš polemizovat. Je na tom podobně, jako když k vám nečekaně během snídaně do bytu skrze okna, dveře a balkón vtrhne několik zakuklených ozbrojenců z URNA s odjištěnými samopaly. Budete v takovou chvíli pociťovat plno věcí, rozhodně však ne svobodu trvat na dojedení těch několika posledních kousků müsli. Je určitě zřejmé kam mířím. Jestliže by se nám lidem měl Bůh zjevovat v určité větší míře, odebíral by nám svobodu činit morálně významné rozhodnutí a úplně determinoval naši reakci na něj. Bůh zřejmě zůstává částečně skrytý proto, aby nám poskytl prostor k tomu svobodně na něj reagovat a nebo si naopak zachovat naši autonomii. Přikládá velkou váhu svobodné lidské reakci. Kdyby se nám ukázal v celé své nesmírné moci a svatosti, budeme se cítit povinnováni v něj věřit, abychom ušli trestu. Problém je v tom, že postavit motivaci k víře na strachu z trestu rozhodně není tím, co si Bůh přeje. Bude-li lidem naprosto jasné, že Bůh skutečně existuje a bude jejich skutky opravdu soudit, stane se lidské konání velmi výrazně podmíněné pudem sebezáchovy. Může být něco takového pro Boha žádoucí? Určitě ne, Bůh si nesporně přeje, abychom k němu přistupovali ze zájmu, možná tak, jako bychom se mohli chtít sblížit s někým, koho obdivujeme.

Závěr? Bůh bezesporu záměrně snižuje bezprostřednost hrozby soudu a pravděpodobnost jeho realizace, což nám poskytuje tolik ceněnou možnost svobodně odpovědět na jeho částečně zahalené zjevování se v Písmu a stvořeném světě. Jenom svobodné rozhodnutí milovat má cenu. Bůh má důvod zůstávat relativně skrytý a jelikož je tento důvod konsistentní s jeho dobrotou, není Russelův argument přesvědčivý. Alespoň do té doby, než budou jeho následovníci schopni přijít s vysvětlením, jak by mohl Bůh poskytnout více dokladů o svojí existenci bez toho, že by zásadně ovlivňoval svobodnou vůli nás lidí jej odmítnout.

 

Jiří Lem.

 

Podobné články:

Kosmologický argument pro existenci Boha

Morální argument pro existenci Boha

Vymazlený vesmír aneb pár slov o antropologickém principu

Vznik života a zázraky ateistů

Vyhledej

Seznam článků v této sekci

Deset nejzajímavějších nálezů biblické archeologie za 2018 dle Christianity Today


Proč teorie velkého třesku ukazuje na Boha, o kterém svědčí Bible


Zdánlivé biblické kontradikce - užitečné principy k jejich posuzování


Nejen křesťan nese důkazní břemeno


Marek není očitým svědkem Ježíšova života. Bůh ví kde vzal své informace a zda se jim dá věřit


Svoboda, lidská práva či rovnost? Ve světě materialisty nutně pouhé žvásty


Vysvětluje hypotéza existence Boha dobře vznik vesmíru?


Co simulujeme případným vytvořením života ve zkumavce


Problémy se sčítáním lidu a přepracovaným Quiriniem


Náboženství v rozporu s vědeckým pokrokem?


Ateisté? Mají pouze o jednoho boha méně, než křesťané


Lékařská věda k nezvyklým projevům Ježíšova organismu v jeho posledních dnech


Byl Hitler křesťanem?


Jak můžeme věřit evangelijním vyprávěním, když v nich chybí důležité detaily


Starozákonní Bůh kamenem úrazu? Jak naložit s výboji Izraelců v Kenaanu?


Bojíme se hovorů o evoluci? Je to nutné?


Záleží na tom zda byl Ježíš vzkříšen? A lze vůbec chtít něco takového dokázat?


Existoval vůbec v prvním století Nazaret?


Jestliže Bůh existuje, proč jej není vidět? Jak moc rozumné vůbec je věřit něčemu, co nelze spatřit?


Vylučuje mozek myšlenky tak jako ledviny vylučují moč? Proč uvažovat o duši


Proč nemáme pro existenci Boha více důkazů


Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic


Vyjímečné tvrzení pouze s vyjímečně přesvědčivými důkazy


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Plinius


Co dokazuje mučednická smrt Kristových učedníků?


Spolehlivost biblických textů


Steve Jobs neexistoval. Vymysleli si jej lidé, kteří nevěděli jak funguje Apple iPod


Tma v pravé poledne při ukřižování Ježíše Krista. Mýtus nebo historická realita?


O mlčícím kocourkovi Mikešovi aneb nepřeklenutelné rozdíly mezi člověkem a zvířaty a co z toho také vyplývá


Vedou všechna náboženství k Bohu? Podobenství o slonovi a několika slepcích


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Suetonius


Bůh? A proč ne rovnou vodník Česílko nebo Santa Klaus?


Genesis a hliněné desky z Ebly


Ateismus – víra mužů bez funkčních a milujících otců


Je Bůh arogantní egoista?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Tacitus


A kdo teda stvořil Boha? (když jste tak chytrej)


Morální argument pro existenci Boha


Hledání betlémské hvězdy


Víra na způsob vanilkové zmrzliny


Ježíš nikdy netvrdil že je Bůh. Toho z něj udělali až jeho učedníci.


Ježíš nebo Ceasar? Verdikt literárních pramenů


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš u Flavia


Proč věřit pravdivosti zpráv o Ježíšově vzkříšení? Žena jako klíčový svědek


Jak na zlo ve světě a proč se vám to nemusí líbit


Dá se věřit Janovi? O spolehlivosti čtvrtého evangelia


Zlo jako argument pro Boží existenci?


Ztracené knihy Bible?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu


Spolehlivost textů Nového Zákona ve světle hry na tichou poštu


Jsou všechna náboženství v podstatě stejná?


Takoví normální zabijáci - křesťanství, ateismus a hromada mrtvol


Kosmologický argument pro existenci Boha


Křesťanství a údajný vliv na něj ze strany mysterijních náboženství


Náboženství vzniklo jako projekce našich tužeb


Bibli sepsali lidé - proto jí nemůžeme věřit

Co je apologetika?

Apologetika poskytuje racionální základ pro důvěru v pravdivost křesťanského světonázoru a odpovídá na námitky vznesené proti legitimitě takové důvěry.