Nositel Nobelovy ceny za fyziku Robert Wilson píše, že „existuje paralela mezi událostí velkého třesku a křesťanskou představou stvoření světa z ničeho“.

 

Jestliže je současná „Big bang“ kosmologie správná – a důkazy pro to jsou mimořádně přesvědčivé – pak celý vesmír (prostor, hmota, energie ale i čas) vznikly před zcela konkrétním časem explozí (z nekonečně husté singularity) z NIČEHO. Jelikož ale jak všichni velmi dobře víme, nemůže být NIC příčinou NĚČEHO (vesmír), setkáváme se s nutností postulovat prvotní Příčinu našeho vesmíru, která musí mít (vzhledem k svému dílu, tj. vesmíru) zcela konkrétní vlastnosti. Jaké to jsou?

 

Prvotní příčina musí být:

1.) všemocná – protože přivedla vesmír do existence z ničeho
2.) existující mimo kategorii času – protože stvořila čas (časoprostor začal existovat až v okamžiku singularity)
3.) bez prostorového ohraničení, tj. existující mimo kategorii prostoru – protože stvořila prostor
4.) nehmotná – protože stvořila hmotu
5.) inteligentní – protože událost stvoření stejně jako vesmír sám nesou nesporné znaky designu
6.) osobní - protože se „Příčina“ vesmíru musela rozhodnout změnit předcházející stav nicoty do stavu existence vesmíru (neosobní síly nemají možnost činit rozhodnutí)

 

Výše uvedené atributy naší prvotní příčiny v souhrnu nejsou atributy východních božstev či třebas starověkých Bohů (např. Zeus či Thor), ale Boha, kterého popisuje Bible. Většinu ateistů tato argumentace nepřesvědčí, protože se budou navzdory všemu držet své víry v to, že bez výjimky každý důsledek musí mít svoji příčinu (a žádná První Příčina tak nemůže existovat). Zapomínají přitom na to, (když pominu nelogický věčný regres příčin), že věda nás při setkání se singularitou velkého třesku jasně odkazuje do prostředí, ve kterém při absenci známých fyzikálních zákonů vědec zcela ztrácí kontrolu (a jeho předpoklad se tu tak hroutí)

 

Jasná implikace vzniku vesmíru z ničeho (Big Bang) je ta, že existuje Příčina mimo tento vesmír mající výše uvedené vlastnosti. To není spekulace, ale prosté následování důkazů tam, kam nás vedou.

 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Jiří Lem

 

 

Podobné články:

Vymazlený vesmír aneb pár slov o antropickém principu

Kosmologický argument pro existenci Boha

Vysvětluje hypotéze existence Boha dobře vznik vesmíru

 

Vyhledej

Seznam článků v této sekci

Deset nejzajímavějších nálezů biblické archeologie za 2018 dle Christianity Today


Proč teorie velkého třesku ukazuje na Boha, o kterém svědčí Bible


Zdánlivé biblické kontradikce - užitečné principy k jejich posuzování


Nejen křesťan nese důkazní břemeno


Marek není očitým svědkem Ježíšova života. Bůh ví kde vzal své informace a zda se jim dá věřit


Svoboda, lidská práva či rovnost? Ve světě materialisty nutně pouhé žvásty


Vysvětluje hypotéza existence Boha dobře vznik vesmíru?


Co simulujeme případným vytvořením života ve zkumavce


Problémy se sčítáním lidu a přepracovaným Quiriniem


Náboženství v rozporu s vědeckým pokrokem?


Ateisté? Mají pouze o jednoho boha méně, než křesťané


Lékařská věda k nezvyklým projevům Ježíšova organismu v jeho posledních dnech


Byl Hitler křesťanem?


Jak můžeme věřit evangelijním vyprávěním, když v nich chybí důležité detaily


Starozákonní Bůh kamenem úrazu? Jak naložit s výboji Izraelců v Kenaanu?


Bojíme se hovorů o evoluci? Je to nutné?


Záleží na tom zda byl Ježíš vzkříšen? A lze vůbec chtít něco takového dokázat?


Existoval vůbec v prvním století Nazaret?


Jestliže Bůh existuje, proč jej není vidět? Jak moc rozumné vůbec je věřit něčemu, co nelze spatřit?


Vylučuje mozek myšlenky tak jako ledviny vylučují moč? Proč uvažovat o duši


Proč nemáme pro existenci Boha více důkazů


Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic


Vyjímečné tvrzení pouze s vyjímečně přesvědčivými důkazy


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Plinius


Co dokazuje mučednická smrt Kristových učedníků?


Spolehlivost biblických textů


Steve Jobs neexistoval. Vymysleli si jej lidé, kteří nevěděli jak funguje Apple iPod


Tma v pravé poledne při ukřižování Ježíše Krista. Mýtus nebo historická realita?


O mlčícím kocourkovi Mikešovi aneb nepřeklenutelné rozdíly mezi člověkem a zvířaty a co z toho také vyplývá


Vedou všechna náboženství k Bohu? Podobenství o slonovi a několika slepcích


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Suetonius


Bůh? A proč ne rovnou vodník Česílko nebo Santa Klaus?


Genesis a hliněné desky z Ebly


Ateismus – víra mužů bez funkčních a milujících otců


Je Bůh arogantní egoista?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Tacitus


A kdo teda stvořil Boha? (když jste tak chytrej)


Morální argument pro existenci Boha


Hledání betlémské hvězdy


Víra na způsob vanilkové zmrzliny


Ježíš nikdy netvrdil že je Bůh. Toho z něj udělali až jeho učedníci.


Ježíš nebo Ceasar? Verdikt literárních pramenů


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš u Flavia


Proč věřit pravdivosti zpráv o Ježíšově vzkříšení? Žena jako klíčový svědek


Jak na zlo ve světě a proč se vám to nemusí líbit


Dá se věřit Janovi? O spolehlivosti čtvrtého evangelia


Zlo jako argument pro Boží existenci?


Ztracené knihy Bible?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu


Spolehlivost textů Nového Zákona ve světle hry na tichou poštu


Jsou všechna náboženství v podstatě stejná?


Takoví normální zabijáci - křesťanství, ateismus a hromada mrtvol


Kosmologický argument pro existenci Boha


Křesťanství a údajný vliv na něj ze strany mysterijních náboženství


Náboženství vzniklo jako projekce našich tužeb


Bibli sepsali lidé - proto jí nemůžeme věřit

Co je apologetika?

Apologetika poskytuje racionální základ pro důvěru v pravdivost křesťanského světonázoru a odpovídá na námitky vznesené proti legitimitě takové důvěry.