Filozofie

relativismusKřesťané jsou ti, kteří spolu s mnohými jinými věří, že žijeme v „morálním vesmíru". Jsme přesvědčeni, že chování lidí má na rozdíl od chování zvířat morální rozměr, jehož projev se někdy shoduje a někdy třeba také vůbec neshoduje s určitým univerzálně platným morálném zákonem. Zde ale v dnešním světě narážíme. Lidé dnes totiž spíše podvědomě přijímají myšlenku, že každý z nás má stejně platný nárok na vykolíkování vlastního morálního hřiště, které je stejně dobré jako kterékoliv jiné. Kdo vlastně vůbec jste, abyste kritizoval to mé hřiště? Kdo vám dal právo hodnotit hráče na něm? Předpokládá se obecně, že relativistická otázka „kdo jsi abys soudil ?" samozřejmě ukončuje jakoukoliv diskusi, neboť odpověď na ní je jisto jistě „NIKDO". Je to opravdu tak?

Možná se Vám někdy stalo, že jste v rozhovoru s ateisticky laděným diskutérem zjistili, že se nijak nemá k tomu nabídnout jakoukoliv pozitivní argumentaci pro svůj postoj. Můžete jej zahrnout těmi, z vašeho pohledu, nejpřesvědčivějšími vodítky poukazujícími na rozumnost křesťanského světonázoru, on sám se nicméně
kromě subjektivních emocionálních výhrad necítí povinován nabídnout evidenční podporu pro svoji pozoruhodnou konklusi. Proč? Je přesvědčen, že důkazní břemeno neleží na něm, ale na
nás.

Přičemž v tom se mýlí....

 

Proč my křesťané vlastně věříme, že je určitá věc dobrá? Protože nám to řekl Bůh? Co kdyby nám ale Bůh jednoho dne přikázal věřit tomu, že krást, vraždit či lhát bude pro změnu od zítřka dobré? Není morální hodnota činů, kterou s takovou samozřejmostí přijímáme, nahodilá a zcela odvislá od božího momentálního rozpoložení či vrtochu? Možná že řeknete, že by Bůh něco takového nikdy udělat nemohl. Některé věci se zkrátka nedělají a hotovo. To co je dobré, je dáno. Dobře, ale nevyplývá z toho teď pro změnu zase závěr, že je v takovém případě Bůh podřízen ještě mocnější entitě než on sám? Nějakému univerzálního morálnímu zákonu, na který je i on sám krátký? Máme tu dilema, které je velmi často ateisty užíváno s úmyslem poukázat na vnitřní nesrovnalost křesťanského pojetí Boha a konceptu dobra. Lze se s ním nějak vypořádat a nebo si musíme vybrat mezi Bohem označujícím za dobré to, co zrovna vyhlásil, případně Bohem prohlašujícím za dobré to, co vyhlásit musel?

the-inner-workings-of-chemo-brainJestli je pravda to, co si většina dnešních Evropanů myslí o podstatě člověka, pak má křesťanství problém. O čem mluvím? Lidé zde veskrze žijí v nijak nezkoumaném přesvědčení, že člověk je se vším, co představuje a zažívá, plně redukovatelný na fyzickou realitu. To mimo jiné znamená, že lidé nemají duši. Tento názor považuji za mylný a v tomto konkrétním článku z chystaného seriálu na toto téma se chci pokusit poukázat na jeden z důvodů proč.

hitchens0710Christopher Hitchens (viz obrázek) je vlivný anglický ateista, který považuje za dobré trávit svůj volný čas horlivým bojem proti Bohu, který neexistuje. Když si jej poslechnete, zjistíte brzy, že se téměř všechny jeho argumenty proti Nejvyššímu točí kolem emocí. Christopher prostě nemá Boha rád a rozhodně se jím nenechá omezovat. Hitchens se ale občas pustí i do skutečné argumentace. Jedné takové, která se týká údajné schopnosti ateismu vypořádat se s rasismem se chci věnovat. Rád bych ukázal, že na rozdíl od toho, co tvrdí Hitchens, rasismus z konceptu ateismu logicky vyplývá a také to, že je to právě křesťanství, které rasismu vystavuje stopku.

scrabble

Nedávno jsem při úklidu dětského pokojíku nedopatřením vysypal písmenka z krabice deskové slovní hry Scrabble. Naštvaně jsem se sehnul abych je naházel zpátky, když jsem si náhle povšimnul věty, kterou na zem spadlá písmenka utvořily. Stálo tam následující: VYHÁZEJ TY ŘÍZKY Z LEDNICE DO KOŠE. JSOU ZE ZKAŽENÉHO MASA. Byl jsem tehdy na dva dny slamněným vdovcem a na řízky připravené manželkou k večeři jsem se moc těšil. Samozřejmě jsem je ale vyhodil a k večeři si namazal chléb. Kdo by si chtěl lehkomyslně zahrávat se zdravím?

Americký astronom Carl Sagan se kdysi ve svém populárně vědeckém televizním cyklu vyjádřil v tom smyslu, že „vesmír je vše,co je a bude." Měl na mysli to, že veškerá realita je tvořena výhradně hmotou a energií. Logicky z toho vyplývá, že i my obyvatelé vesmíru  jsme z úplně identického těsta, ze kterého je náš vesmír a tedy i veškerá realita upečena. Nejsme nic jiného než hmota. Nic jiného než atomy v pohybu. Je to ale opravdu tak?

Vyhledej

Seznam článků v této sekci

Deset nejzajímavějších nálezů biblické archeologie za 2018 dle Christianity Today


Proč teorie velkého třesku ukazuje na Boha, o kterém svědčí Bible


Zdánlivé biblické kontradikce - užitečné principy k jejich posuzování


Nejen křesťan nese důkazní břemeno


Marek není očitým svědkem Ježíšova života. Bůh ví kde vzal své informace a zda se jim dá věřit


Svoboda, lidská práva či rovnost? Ve světě materialisty nutně pouhé žvásty


Vysvětluje hypotéza existence Boha dobře vznik vesmíru?


Co simulujeme případným vytvořením života ve zkumavce


Problémy se sčítáním lidu a přepracovaným Quiriniem


Náboženství v rozporu s vědeckým pokrokem?


Ateisté? Mají pouze o jednoho boha méně, než křesťané


Lékařská věda k nezvyklým projevům Ježíšova organismu v jeho posledních dnech


Byl Hitler křesťanem?


Jak můžeme věřit evangelijním vyprávěním, když v nich chybí důležité detaily


Starozákonní Bůh kamenem úrazu? Jak naložit s výboji Izraelců v Kenaanu?


Bojíme se hovorů o evoluci? Je to nutné?


Záleží na tom zda byl Ježíš vzkříšen? A lze vůbec chtít něco takového dokázat?


Existoval vůbec v prvním století Nazaret?


Jestliže Bůh existuje, proč jej není vidět? Jak moc rozumné vůbec je věřit něčemu, co nelze spatřit?


Vylučuje mozek myšlenky tak jako ledviny vylučují moč? Proč uvažovat o duši


Proč nemáme pro existenci Boha více důkazů


Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic


Vyjímečné tvrzení pouze s vyjímečně přesvědčivými důkazy


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Plinius


Co dokazuje mučednická smrt Kristových učedníků?


Spolehlivost biblických textů


Steve Jobs neexistoval. Vymysleli si jej lidé, kteří nevěděli jak funguje Apple iPod


Tma v pravé poledne při ukřižování Ježíše Krista. Mýtus nebo historická realita?


O mlčícím kocourkovi Mikešovi aneb nepřeklenutelné rozdíly mezi člověkem a zvířaty a co z toho také vyplývá


Vedou všechna náboženství k Bohu? Podobenství o slonovi a několika slepcích


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Suetonius


Bůh? A proč ne rovnou vodník Česílko nebo Santa Klaus?


Genesis a hliněné desky z Ebly


Ateismus – víra mužů bez funkčních a milujících otců


Je Bůh arogantní egoista?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Tacitus


A kdo teda stvořil Boha? (když jste tak chytrej)


Morální argument pro existenci Boha


Hledání betlémské hvězdy


Víra na způsob vanilkové zmrzliny


Ježíš nikdy netvrdil že je Bůh. Toho z něj udělali až jeho učedníci.


Ježíš nebo Ceasar? Verdikt literárních pramenů


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš u Flavia


Proč věřit pravdivosti zpráv o Ježíšově vzkříšení? Žena jako klíčový svědek


Jak na zlo ve světě a proč se vám to nemusí líbit


Dá se věřit Janovi? O spolehlivosti čtvrtého evangelia


Zlo jako argument pro Boží existenci?


Ztracené knihy Bible?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu


Spolehlivost textů Nového Zákona ve světle hry na tichou poštu


Jsou všechna náboženství v podstatě stejná?


Takoví normální zabijáci - křesťanství, ateismus a hromada mrtvol


Kosmologický argument pro existenci Boha


Křesťanství a údajný vliv na něj ze strany mysterijních náboženství


Náboženství vzniklo jako projekce našich tužeb


Bibli sepsali lidé - proto jí nemůžeme věřit

Co je apologetika?

Apologetika poskytuje racionální základ pro důvěru v pravdivost křesťanského světonázoru a odpovídá na námitky vznesené proti legitimitě takové důvěry.