Napište mi

Aktuality

V Izraeli byl objeven chrám starý 3.000 let. Více na neviditelnypes.cz

 

Jeden z úplně nejvlivnějších chemiků současnosti profesor James Tour oznámil, že se stal křesťanem. Jeho vlastní svědectví na youtube.com

 

Australopithecus Sediba podle Science Daily zřejmě není přímý předchůdce člověka. Více info zde.

 

O archeologickém nálezu biblické Sodomy referuje web israel.cz

 

Byla vydána nová křesťanská kniha, která reaguje rozumovými argumenty na nejčastější otázky, které si lidé kladou v souvislosti s existencí křesťanského Boha. K dispozici na odkaze zde

 

Populační genetik Dr. Schaffner a Dr. Swamidass přišli na závěr svého výzkumu s tvrzením, že na počátku lidstva nemusela být nutně populace tvořená tisíci jedinců, ale klidně i jediným lidským párem. Více v angličtině zde na evolutionnews.org

 

Proslulý matematik z Oxfordu sir Roger Penrose stojí za kvantovou teorií nesmrtelnosti duše, o které referuje echo24.cz. Domovské stránky tohoto konceptu jsou quantumconsciousness.org.

 

 

Na stránkách Radiožurnálu je další příspěvek ke kontroverzi ohledně Turínského plátna. Body tentokrát pro ty z nás, kteří se domnívají, že plátno je skutečně pravé. Vědci nalezené nanočástice společně s kreatininem a ferritinem dokládají, že na lněném plátně vykreslená postava opravdu zemřela následkem velmi krutého mučení.

 

 

Na Novinky.cz si lze přečíst článek s titulkem Nález potvrdil zprávu Bible o babylonské zkáze Jeruzaléma. Týká se událostí spojených se zničením jeruzalémských hradeb vojsky Nabukadnézara v roce 587 před Kristem.

 

V ScienceNews byla publikována zpráva o nálezu egyptských kamenných desek s textem, který má být dle brzy publikované práce kanadského archeologa Petrowiche nejen formulován v nejstarší kdy objevené abecedě, hlavně však se má jednat o ranou hebrejštinu. Dle jeho teze vznikla tranformací z egyptských hieroglyfů. Autor navíc tvrdí, že se mu podařilo dešifrovat několik biblických jmen, mimo jiné i jméno Josefa a Mojžíše...Tento nález a teze samotná mají nesmírný potenciál – počkejme si na další informace. Mezitím pro více info viz ScienceNews.

 

V odborném časopise Language bude publikována práce která naznačuje, že jediným společným předchůdcem indoevropských jazyků byl ten, jenž se zhruba před 6 500 lety do světa začal šířit ze stepí severně od Černého moře. Referuje ScienceDaily.

 

Pro fajnšmekry: Vědci objevili údajně dvě miliardy let starý organismus, který se po celou tu dobu odmítl vyvíjet. V článku v ScienceDaily se k tématu poměrně hodně překvapivě píše, že tato "absence evoluce ve skutečnosti podporuje Darwinovu evoluční teorii". Takže tak.....

 

Do třetice ScienceDaily. Fosílie savců údajně z doby 160 milionů let ukazuje na to, že navzdory desítky let samozřejmě předpokládané naprosté dominance dinosaurů vykazovali tehdejší savci prakticky stejnou míru ekologické rozmanitosti jako dnes.


 

Nález šesti hliněných pečetí z desátého století před Kristem podporuje historickou důvěryhodnost biblické zprávy o panování králů Davida a Šalamouna. Více na ScienceDaily.


 

Homo heidelbergensis, který má být v domnělé evoluci člověka předchůdcem jak člověka neandrtálského, tak moderního, podle narůstajícího počtu badatelů možná vůbec neexistoval. Je-li to opravdu tak, jak to vypadá, ocitnou se scénáře průběhu lidské evoluce v ještě větším chaosu, než jsou nyní. Je tragikomické vidět, že k jeho vzniku postačí jediná přehodnocená analýza fosilního vzorku z jediného naleziště. Více na www.reasons.org


 

Jedna z "ikon evoluce", tj. přesvědčení, že buněčná tkáň na povrchu oka překrývající světločivé receptory u savců je dokladem evoluce (protože Inteligentní designér by to údajně udělal obráceně), dostala další trhlinu. Fyzik J.Hewitt na www.phys.org demonstruje výhodnost stávajícího řešení a shrnuje, že "namísto omezení se jedná o designový rys "s tím, že myslet si, že při opačném nastavení by došlo k zlepšení zraku je "pošetilé".


 

 

Velice vlivný americký lingvista Noam Chomsky během své návštěvy Prahy pronesl vzhledem ke svému materialistickému světonázoru některé poměrně hodně zajímavé věci. Například to, že jsme v otázce záhady vzniku lidské řeči stejně daleko, jako jsme byli před čtyřmi sty lety...nebo, že se patrně jedná o věčnou záhadu, na kterou nemůžeme najít odpověď. Celý článek je zde na ihned.cz


 

Výborný dokument mapující některé z nejpřesvědčivějších důkazů pro pravost Turínského plátna k shlédnutí zde na youtube.


 

Tento web byl napaden hackerským útokem a po delší dobu vyřazen z provozu. Rozhodně mám úmyslu jej zcela obnovit a provozovat dále. Děkuji za trpělivost a podporu.


 

Na titulní stránce říjnového Newsweek je upoutávka na otištěnou výpověď mozkového chirurga Dr. Eben Alexandera (vyučujícího mimo jiné i na Harward Medical School), o jeho zážitku klinické smrti, který dramaticky změnil jeho postoj k otázce posmrtného života. Celý text je v angličtině zde. Známý ateistický filozof Thomas Nagel z New York University vydal knihu poukazující na obrovské problémy chemické evoluce a neodarwinismu. Kniha jenž vyšla u nakladatelství Oxford University Press má název Mind&Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False.  

 


 

V uplynulých dnech tiskem proběhla zpráva o dalším "senzačním objevu" - fragmentu koptského rukopisu ze čtvrtého století, ze kterého mělo vyplývat, že Ježíš mohl být ženatý. Harward Theological Review práci profesorky Karen King, jenž za publicitou stojí nicméně podle posledních zpráv odmítl publikovat, neboť se domnívá, že se jedná o podvrh. Více v Aj na www.danielbwallace.com

 


 

Izraelští archeologové objevili pečeť s vyobrazením muže se lvem, přičemž se domnívají, že se jedná o biblického Samsona. Svědčí pro to samotný výjev, místo nálezu mezi Soreou a Eštaólem (kde se Samson narodil) a datování pečetě do dvanáctého století před Kristem. Více informací na ScienceDaily.

 


 

ScienceDaily referuje o nálezech v Chirbet Kejjafa, které v mnoha směrech významně potvrzují historicitu biblického popisu reálií doby krále Davida. Profesor Garfinkel, který objev prezentoval, v této souvislosti mimo jiné říká, že "nejrůznější názory, které popíraly biblickou výpověď o králi Davidovi s tím, že se jednalo o mytologickou figuru, nebo vůdce nějakého malého kmene, jsou nyní vyvráceny". Lidové noviny a Neviditelný pes dále přinášejí články o 2700 let starém artefaktu, dokazující existenci biblického Betléma 700 let před tím, než se v něm narodil Ježíš Kristus. 


 

ScienceDaily přináší zprávu o nálezu neporušené hrobky v Jeruzalémě obsahující schránku na kosti s vyrytým řeckým nápisem a obrázkem. Unikátnost nálezu spočívá v kombinaci obsahu sdělení a jeho datování. V nápise se mluví o tom, že Bůh někoho vzkřísil a obrázek znázorňuje velikou rybu s lidskou postavou v ústech - nepochybně poukaz k příběhu Jonáše, jenž byl v návaznosti na Kristova slova prvotními křesťany vnímán jako symbol vzkříšení. Nález je datován před rok 70 n.l. (po zničení Jeruzaléma Římany se takto již nepohřbívalo) a je tak nově s přehledem tím nejstarším archeologickým důkazem křesťanství. Člověk který je zde pochován žil v době sepisování novozákonních dokumentů a s nemalou pravděpodobností mohl dokonce Ježíše osobně potkat či znát. Tento nález fascinujícím způsobem potvrzuje, že víra v Kristovo zmrtvýchvstání byla křesťanství vlastní již u samého jeho vzniku a není tak produktem domnělého teologického vývoje. 


 

Podle výsledků výzkumníků Institutu Maxe Plancka si psi v určitých inteligenčních testech vedou daleko lépe než šimpanzi. Už šestiměsíční štěně bez výcviku je na rozdíl od šimpanze například schopno pochopit smysl lidského gesta při ukazování na daný objekt. Článek v Aj zde na LiveScience

Takoví ptáci se nicméně ve skutečnosti často projevují ještě inteligentněji než psi, přičemž opeřence může zase trumfnout delfín. Nebude tedy opět potřeba překreslit evoluční stromek? Něco na způsob "šimpanzi zplodili ptáky, ptáci zplodili delfíny a delfíni lidi? Všechno pak povstalo z vodíku, který vznikl z Ničeho". 


 

Domnělé rudimentární či zakrnělé orgány (například kostrč, mandle či apendix) byly a někdy stále ještě mylně jsou vydávány za důkaz pro evoluci. Dnes již věda většinou jejich funkci zná. Na Idnes byl publikován článek o roli slepého střeva v imunitním systému. Více i v tomto článku na www.kreacionismus.cz


 

Češi jsou podle výzkumu univerzity v Essexu společně s Rusy nejméně morálními lidmi celé Evropy. Respondenti odpovídali na dotazy na přijatelnost činů jako například koupě kradené věci, pojistný podvod apod. Více na www.ihned.cz


 

Před necelými třemi lety téměř všemi médii s patřičnou euforií proběhla zpráva o nálezu "chybějícího prapředka lidí". Bytost, jejíž kostra byla nalezená v Německu, byla nazvána Ida. Dnes už je ale vše jinak - Ida se více a více zabydluje mezi obyčejnými lemury, kteří nemají s domnělou lidskou vývojovou větví nic společného. Vice zde v Live ScienceP.S. Co myslíte, budou o tom naše média informovat? 


 

Za posledních 100 let se zvedl počet křesťanů v Subsaharské Africe z devíti milionů na více než půl miliardy a podobný vývoj se odehrává i v Asii. Více v článku "Globálni náboženská supervelmoc - křesťanství" na České pozici.


 

Po prohraném boji s rakovinou zemřel vlivný anglický ateista Christopher Hitchens.


 

Atmosféra rané Země byla podle posledních zjištění velice podobná té současné, což z mnoha důvodů velice výrazně komplikuje již tak zoufalou situaci na poli spekulací o samovolném vzniku života. Havrani za pomocí svých zobáků ukazují na předmět na který chtějí upozornit druhé a opět tak srovnávají krok s velkými opicemi, u nichž jediných byla kromě člověka tato gesta na hranici užití symbolického jazyka pozorována. Články v angličtině na ScienceDaily zde a zde. Nádherná videa zobrazující vrány používající víčko jako snowboard, či projíždějící auta jako louskáček na ořechy zde na www.novinky.cz.


 

Profesor Willam Lane Craig, jenž je již delší dobu téměř jednomyslně vnímán jako světově nejrespektovanější obhájce racionality křesťanské víry, je na přednáškovém a diskusním turné po Velké Británii. Craig který má na svém kontě mnoho desítek vítězných veřejných debat s předními ateisty, má poslední dobou více problémů sehnat oponenta do diskuse, neboť jak přiznává prominentní americký ateista Sam Harris, "Craig je člověkem, který mým kolegům ateistům nahání strach". Přesto, že se bude diskutovat i v univerzitním Oxfordu, pozvánku do diskuse odmítl asi nejznámnější "nový" ateista biolog Richard Dawkins, který na zdejší univerzitě působí. Mluví se o tom, že Dawkinse přešla chuť s křesťany diskutovat poté, co se před dvěmi lety v diskusi s nevelkým úspěchem střetl s oxfordským matematikem a křesťanem Johnem Lennoxem. Pro ukázku Craigovy "čisté práce" ve svých střetech s novými ateisty přikládám odkaz na krátké video (v Aj) z jeho diskuse se známým anglickým chemikem Peterem Atkinsem.


 

Svitky od Mrtvého moře jsou převedeny do digitální podoby a lze je vidět na internetu. Odkaz na detailní fotografie v tomto článku na Idnes.

 


 

Evoluční biolog Eugene V. Koonin ve své nově vydané knize The Logic of Chance přiznává pochybnosti o adekvátnosti přirozeného výběru a adaptace jakožto mechanismů domnělé evoluce. Uvádí také, že pravděpodobnost náhodného naturalistického vzniku nejjednoduššího života na Zemi  je jedna ku 10^1042 (což obrovským způsobem přesahuje pravděpodobnostní zdroje celého vesmíru, které se odhadují na 10^139)

 


 

Archeopteryx už není pták, nově objevený žijící druh úhoře se anatomicky neliší od úhoře z fosilního záznamu starého 200 milionů let, a podobně pavouk sekáč z vaší zahrady vypadá k nerozeznání od toho, který lezl po zahradě někoho jiného už před 300 miliony let. 

 


 

V Austrálii byla nalezena fosílie komplexního složeného oka neznámého mořského členovce stará údajně přes 500 milionů let (kambrium). Oko je téměř k nerozeznání od oka moderních vážek a dle evolučního nazírání v té době něco tak složitého naprosto nemá co pohledávat. Kdy najdeme kambrického králíka? Více v angličtině na www.crev.info

 


 

V ruinách starověké Hierapole byl pravděpodobně objeven hrob apoštola Filipa. Více informací o nálezu v češtině na www.lidovky.cz, obsáhleji v angličtině například na www.foxnews.com

 


 

Izraelští badatelé potvrdili pravost 2000 let staré pohřební schránky vnučky novozákonního nejvyššího kněze Kaifáše. Více informací například na www.washingtonpost.com 

 


 

Nová data z výzkumu chromozómu 2 u lidí a šimpanzů popírají společného předka. O dalším hřebíčku do rakve domnělé lidské evoluce si můžete v češtině přečíst zde

 


 

Roman Joch se pouští do předpovědí toho, jaký bude svět v roce 2050. V tomto zajímavém článku předpokládá kromě jiného i rozpad USA či vznik nové křesťanské civilizace ve východní Asii.

 


 

Nizozemský soud sprostil Geerta Wilderse ze všech obvinění z údajného šíření nenávisti a vyvolávání rasismu. Více v dobrém článku Františka Matějky na www.neviditelnypes.cz

 


 

Lékařský časopis Applied Cardiopulmonary Pathology otiskl studii jejímž závěrem je skutečnost, že orgány od usmrcených při euthanasii se lépe hodí k transplantaci. Více v češtině na www.prolife.cz

 


 

Filozof Peter Kreeft považuje Bachovu hudbu za jeden z důkazů existence Boha. Vynikající koncert skvělého velkého hudebního tělesa z Floridy, který odehraje mimo jiné právě i některé z Bachových duchovních skladeb, se koná 9 července v Praze. Vstupné dobrovolné. Více info zde.

 


 

Lidové noviny přetiskují zprávu o zjištění, že se lidé zřejmě již rodí se schopností vnímat geometrické pojetí světa.  

 


 

V Maďarsku byla schválena nová ústava. Ústava se odvolává na Boha a křesťanství. V článku K stojí: "Maďarsko chrání instituci manželství jako životního společenství jednoho muže a jedné ženy, které se uskutečňuje dobrovolným rozhodnutím, jakož i rodinu jako základ trvání národa. Maďarsko podporuje rozhodnutí pro dítě." V článku II: "Lidská důstojnost je nedotknutelná. Každý člověk má právo na život a lidskou důstojnost; životu plodu přísluší ochrana od jeho početí." 

 


 

Proslulá americká bioložka Lynn Margulis v obsáhlém rozhovoru v Discover Magazine kritizuje představu o tvůrčích schopnostech darwinovského přirozeného výběru. Margulis přiznává jeho udržovací či eliminující roli, rozhodně nicméně vidí jako absolutně nepodložené spekulovat o jeho schopnosti produkovat evoluční změny vedoucí k vzniku nových druhů. 

 


 

Jeden z nejvlivnějších vědců planety, otec syntetické biologie Craig Venter, se v panelové diskusi na Arizonské státní univerzitě vyjádřil k možná největší ikoně evoluční teorie, tedy Darwinova stromu života. K veliké nelibosti přítomného Richarda Dawkinse doslova řekl: "Strom života je artefaktem určitých raných vědeckých studií, které už zkrátka neobstojí....neexistuje strom života". Video zde na www.thesciencenetwork.org


 

IDNES přetiskuje závěr studie, která odhaduje, že celkové množství informací, kterými lidstvo disponuje, je 295 exabytů (tedy 1018). Toto neuvěřitelné množství však tvoří nicméně pouze 1% informačního obsahu všech molekul DNA jediné lidské bytosti !!!


 

Údajná předchůdkyně člověka, proslulá Lucy, chodila vzpřímeně podobně jako moderní člověk. Zprávu přináší  ScienceDaily, kde zároveň najdete článek o tom, že se chování těch nejrannějších lidí sotva lišilo od chování nás, lidí jedenadvacátého století.


 

Další potvrzení pro mnohé překvapivé skutečnosti, že duševní činnost zapříčiňuje fyzické změny v mozku přináší ScienceDaily. Zpráva hovoří o zdokumentovaném účinku meditace na pokles hustoty šedé hmoty mozkové v amygdale (mozková oblast zapojovaná při stresu a úzkosti) a opačném nárůstu hustoty šedé kůry v oblasti zvané hippocampus (důležitá oblast pro paměť, učení či soucit). Nehmotná myšlenka tedy ovlivňuje hmotný svět – dualismus je zpět ve vědě.

 


 

Dva přední čeští vědci z Masarykovy univerzity v Brně, kteří nejsou kreacionisté, podepsali spolu se stovkami jiných světových akademiků tzv. "Vědecký nesouhlas s Darwinismem" v následující textaci: "Jsme skeptičtí k možnosti vysvětlit složitost života pomocí náhodných mutací a přírodního výběru a vyzýváme k pečlivé analýze důkazů pro darwinistickou teorii." Více informací zde.

Americký astronom Carl Sagan se kdysi ve svém populárně vědeckém televizním cyklu vyjádřil v tom smyslu, že „vesmír je vše,co je a bude." Měl na mysli to, že veškerá realita je tvořena výhradně hmotou a energií. Logicky z toho vyplývá, že i my obyvatelé vesmíru  jsme z úplně identického těsta, ze kterého je náš vesmír a tedy i veškerá realita upečena. Nejsme nic jiného než hmota. Nic jiného než atomy v pohybu. Je to ale opravdu tak?

Když pomineme, že toto Saganovo vyjádření ani náznakem nespadá do vědy, nýbrž metafyziky a není tvořeno ani jedinou molekulou jakékoliv hmoty, musíme si také říci, že je vysoce problematické i z hlediska logiky. Redukcionistický logický omyl, se kterým se tu potkáváme, snad můžeme poněkud krkolomně nazvat jako omyl „ničeho jiného než". Říkám-li, že něco není nic jiného, než určitý svůj aspekt (v tomto případě hmota), předpokládám nevědomky znalost nebo perspektivu, kterou v případě, že by mělo moje redukcionistické tvrzení platit, nemůžu mít. Jak to myslím? Řekne-li někdo, že není nic jiného než hmota, musím nutně předpokládat, že se mu dostalo unikátní perspektivy pohledu mimo hmotu, což však v rámci jeho světonázoru není možné. Jak můžu říci, že celkově nejsem nic jiného než mé hmotné tělo, jestliže zároveň nejsem více než ono hmotné tělo? K tomu abych viděl celek, potřebuji odstup. Nemůžu vidět,co vlastně určitá věc je, když jsem sám součástí oné věci, stejně tak jako nemůžu vidět, co je na obraze, jestliže jsem jen jedna z barevných kytiček na něm.

Jsme tedy nutně více než hmota. Kdybychom nebyli nic jiného než molekuly v pohybu, nemohli bychom to vědět.

 

Jiří Lem.

 

Podobné články:

Máme se kvůli robotům obávat o jedinečnost člověka?

Vylučuje mozek myšlenky tak jako ledviny moč? Proč uvažovat o duši

Mysl v písmenkové polévce

Duše hledá vědu

Vyhledej

O těchto stránkách

Možná nevíte co si představit pod pojmem rozumná víra a už vůbec ne, jak se o ní bavit v souvislosti s křesťanstvím. Leckoho překvapí, když řeknu, že všichni bez výjimky věříme. Věříme třeba kapitánovi letadla, že nás bezpečně dopraví na Kypr. Přecházíme-li vozovku, vstupujeme do ní s odůvodněnou vírou, že je naše blesková analýza rychlosti a vzdálenosti blížících se aut správná. Vírou se tedy vydáváme směrem, kterým již ukazuje evidence. Smyslem těchto stránek je ukázat, že křesťanská víra je na rozdíl od mnoha jiných věr a světonázorů velice racionální. Přicházíme-li k ní, jdeme přesně tam, kam nás již vede rozum.

Jiří Lem.

 

Rozumná víra je na Facebooku

Seznam článků

13 Duben 2020

Teorie lidské evoluce - spíše novinový humbug a absence přechodných forem

Navzdory časté mediální masáži oznamující objev opět dalšího nejnovějšího „chybějícího článku“ existuje množství evidence pro přesvědčení, že se jednoznačně lidská „stopa“ ve fosilním záznamu objevuje náhle, aniž by nás fosilie spojovaly s údajnými opičími evolučními předky.


13 Duben 2019

Deset nejzajímavějších objevů biblické archeologie za 2018 dle Christianity Today


20 Prosinec 2018

Proč teorie velkého třesku ukazuje na Boha o kterém svědčí Bible

Jaké vlastnosti musí mít příčina vesmíru?


9 Červen 2018

Jemné vyladění vesmíru ve slovech fyziků a kosmologií

Jedním z důvodů proč je jemné vyladění tak zajímavé je skutečnost, že se jedná o mimořádně silný argument pro teismus.


2 Květen 2018

Dr. Wells o rekonstrukci evoluční historie člověka

Primární vědecký důkaz tvoří politováníhodně malá hromádka kostí, z nichž by se měla vybudovat celá evoluční historie člověka. Jeden antropolog srovnal tento úkol se snahou rekonstruovat osnovu Vojny a míru z třinácti náhodně vybraných stránek


6 Leden 2018

Zdánlivé biblické kontradikce - užitečné principy k jejich posuzování

Velká většina toho, co se občas označuje za kontradikci bývá pouze plodem špatného uvažování.


8 Září 2017

Nejen křesťan nese důkazní břemeno

Ateista nemůže jen tak sedět a pobaveně sledovat jak se křesťan snaží obhájit to čemu věří. Sám má totiž opravdu dost práce s tím obhájit svoji víru.


8 Květen 2017

Marek není očitý svědek Ježísova života. Bůh ví kde vzal své informace a zda se jim dá věřit

Není žádný důvod se obávat o důvěryhodnost evangelia - Marek zaznamenává výpovědi očitého svědka jehož byl pobočníkem.


11 Duben 2017

Svoboda, lidská práva, či rovnost? Ve světě materialisty pouhé žvásty

V rámci materialismu nemůže nic takového jako třeba lidská důstojnost existovat


5 Leden 2017

Vysvětluje hypotéza existence Boha vznik vesmíru?

Může hypotéza existence Boha smysluplně zdůvodnit dnes vědou velmi dobře podloženou teorii, že náš vesmír není věčný, ale měl počátek?


2 Listopad 2016

Co simulujume případným vytvořením života ve zkumavce

Podaří se někdy laboratorně simulovat přerod mrtvé hmoty v hmotu živou, tak jak to předpokládá stávající materialistické paradigma? Zatím tedy vše svědčí o opaku.


17 Srpen 2016

Problémy se sčítáním lidu a přepracovaným Quiriniem


7 Prosinec 2016

Náboženství v rozporu s vědeckým pokrokem?


7 Prosinec 2015

Ezechiášova pečeť - archeologický nález světového významu

Zatímco mnozí z nás čekají na to, jak dopadne radarový výzkum boční komory Tutanchamonovy hrobky (najde-li se tam půvabná Nefertiti), o nějakých 700 km severovýchodněji přišla archeologie se skutečnou bombou.


6 Říjen 2015

Ateisté? Mají pouze o jednoho Boha méně než křesťané

Ohledně Ježíše Krista činíme rozhodnutí na základě evidence, která se týká Ježíše Krista, ne na základě skutečnosti, že mnozí můžou nabídnout jiné kandidáty


10 Srpen 2015

Hawking se mýlí. Svět bez Boha vysvětlit nelze

Hawking říká, že vesmír pochází z „ničeho“, které se ale pak ukáže být „něčím“. Pak tvrdí, že vesmír stvoří sám sebe. Již dvě kontradikce. To ale není vše. Jeho představa, že zákon přírody (gravitace) vysvětlí existenci vesmíru je třetí kontradikcí, jelikož přírodní zákon (ze samé svojí definice) odvozuje svojí existenci od předchozí existenci světa (přírody), jehož vlastnosti má popisovat.


20 Květen 2015

Lékařská věda k nezvyklým projevům Ježíšova organismu v jeho posledních dnech

Evangelisté nebyli schopní tyto jevy vysvětlit, přesto o nich reportovali. Teprve dnes zjišťujeme jak jejich popisy odpovídají poznaným fyziologickým reakcí lidského organismu vystavenému extrémním okolnostem.


25 Březen 2015

Byl Hitler křesťanem?

Jeho skutky mluví za své. A jeho slova? Podívejme se na ně.


5 Únor 2015

Jak můžeme věřit evangelijním vyprávěním, když v nich chybí důležité detaily

Pisatelé evangelií neposkytovali svoji výpověď před diktafonem detektiva vedeného snahou o její zasazení do jediného jednotícího rámce. Každý z nich oslovoval jiný segment společnosti, čemuž přizpůsoboval obsah i výrazové prostředky.


18 Listopad 2014

Starozákonní Bůh kamenem úrazu? Jak naložit s výboji Izraelců v Kenaanu?

Vzít život je svrchované Boží právo. Stejně jako jej dát. Intuitivně to ostatně i lidé cítí, když v debatách o oprávněnosti zavedení trestu smrti nebo otázkách týkajících se klonování často vyjádří názor, že bychom si neměli hrát na Boha".


7 Srpen 2014

Bojíme se hovorů o evoluci? Je to nutné?

Pod evolucí se často schovává proces, který není v žádném případě cizincem ve světě, který na počátku stvořil Bůh.


13 Květen 2014

Záleží na tom zda byl Ježíš vzkříšen? A lze vůbec chtít něco takového dokázat?

Vzkříšení Ježíše Krista je v křesťanství úplně vším. Toto náboženství lze vyvrátit, protože stojí na empiricky ověřitelné události.


10 Březen 2014

Relativismus - ty máš svou a já zase svoji pravdu

Jestliže jsou všechny pravdy relativní, pak je také relativní prohlášení o tom, že "všechno je relativní"


26 Listopadu 2013

Důkazní břemeno na zádech moderních ateistů

Není důvod ateistu definovat jinak, než jako toho, kdo tvrdí, že "Bůh neexistuje". V takovém případě musí být ale schopen odůvodnit jak k takovému závěru došel, nejedná se totiž o žádnou defaultní pozici, kterou není třeba obhájit.


11 Října 2013

Otroctví ve starozákonním Izraeli?

Ve chvíli kdy byla reálnou možností smrt hlady, přicházela na řadu alternativa v podobě "prodání se" a vstupu do nádenické služby. Jednalo se o otroctví?


29 Červenec 2013

Existoval vůbec v prvním století Nazaret?

Hra na neexistenci Nazareta je pro mnohé z našich kritiků oblíbenou kratochvílí. Na pozadí té myšlenky je zřejmě představa, že jestliže neexistoval Nazaret, pak v něm Ježíš nikdy nevyrůstal. Pak možná ani nikdy neexistoval...a je zhruba tak reálný jako Kryštůfek Robin. Což se samozřejmě hodí..“.


11 Duben 2013

Jestliže Bůh existuje, proč jej není vidět? Jak moc rozumné vůbec je věřit něčemu, co nemůžeme spatřit?

Podle mého názoru není mnoho absurdnějších přesvědčení, než to které lze vyjádřit slovy „nevidím a proto neexistuje“.


20 Březen 2013

Panda a nedokonalý design. Bůh neexistuje, protože něco tak špatného by nikdy nezkonstruoval

V tomto článku ukazuji proč vzácné příklady méně než optimálního designu v přírodě vůbec nemusí poukazovat k absenci Designéra

 


12 Únor 2013

Evangelia jako autentické a věrohodné historické záznamy - argument na základě historické shody

Evangelisté prokazatelně každý sám za sebe nezávisle odkazují k jedné společné objektivní historické zkušenosti

 


5 Leden 2013

Vylučuje mozek myšlenky tak, jako ledviny vylučují moč? Proč uvažovat o duši.

Jak materialista vysvětlí, že se nepovažujeme za objekt ale subjekt? Vše co člověka materiálně tvoří popíšeme ve třetí osobě (jako "to"), ale člověk sám o sobě smýšlí v osobě první (jako "já")

 


7 Prosinec 2012

Expelled: No Intelligence Allowed

 


25 Listopad 2012

Proč nemáme pro existenci Boha více důkazů

Jestliže by se nám lidem měl Bůh zjevovat v určité větší míře, odebíral by nám svobodu činit morálně významné rozhodnutí a úplně determinoval naši reakci na něj.

 


18 Října 2012

Proč evoluce nevysvětluje a ani nemůže vysvětlit existenci morálky

Celý ten popis popis vzniku morálky je zredukován na neuvěřitelně absurdní prohlášení o tom, že bychom měli být nesobečtí proto, abychom mohli být větší sobci. Není ale morálka ve svém základu právě o tom nechovat se sobecky?

 


27 Září 2012

Narozeni jako věřící

Závěry výzkumu kognitivního vývoje ukazují, že děti v návaznost na svoji interakci se světem přirozeně vnímají existující plán za kterým očekávají nadpřirozeného inteligentního činitele. 

 


31 Srpen 2012

Duše hledá vědu

Co se dá říci o tvrzení mainstreamové vědy, že věda prokázala neexistenci duše? A k čemu podstatnému vlastně věda je? 

 


9 Srpen 2012

Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic

Nový zákon se dochoval v čistší podobě, než kterákoliv jiná slavná chyba - lze říci, že 99,5% jeho obsahu je nezkresleno.

 


2 Červenec 2012

Falešné Euthyfrónovo dilema

Morálka Boha nepředchází a není ani nahodilou funkcí božích přikázání. Je ukotvena v božím charakteru, který je posléze reflektován v jeho přikázáních.

 


13 Červen 2012

Vyjímečná tvrzení pouze s vyjímečně přesvědčivými důkazy?

Jakou roli hraje při posuzování daného tvrzení kontext a světonázor toho, kdo je hodnotí? A jak vám dokáži, že mám doma ptáka Ohniváka?

 


22 Květen 2012

Máme se kvůli robotům obávat o jedinečnost člověka? 

Všechen smysl a pochopení, který se zdá kalkulačka nebo šachový program mít, je na straně lidského uživatele a programátora. Nevědomý počítač nemůže myslet. Může vám v tom pomoci, ale je to asi taková pomoc, jako když vám nemyslící hodiny ukáží čas. Samy o sobě neukazují nic.

 


17 Duben 2012

Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Plinius?

V roce 112 po Kristu Plinius píše samotnému císaři Trajánovi. Píše ohledně křesťanů – dotazuje se císaře na to, jak správně postupovat při potírání té „nerozumné přemrštěné pověry", za jakou křesťanství pokládal.

 


16 Duben 2012

Mohou mutace vytvářet nové informace?

Ano, ale přijde na to, co rozumíme pojmy ‚nový‘ a ‚informace‘. A mohou vysvětlit evoluci všeho živého na Zemi? 

 


2 Duben 2012

Co dokazuje mučednická smrt Kristových učedníků?

Zemře-li někdo za své přesvědčení, nedokládá tím primárně jeho pravdivost, ale potvrzuje především skutečnost, že jeho obsahu věří.

 


21 Březen 2012

Vznik života a zázraky ateistů

Je otázka vzniku života zodpověditelná v kategoriích přirozených procesů a nebo se tu setkáváme se záhadou, kterou bez intervence Inteligence nezodpovíme? Co na to říkají badatelé z řad ateistů či agnostiků?

 


15 Únor 2012

Mohlo být židovské teologické myšlení důvodem pro vznik víry učedníků ve vzkříšení Krista?

Židovské texty nikdy nezmiňují myšlenku vzkříšení jednotlivce, které by se odehrálo před vzkříšením spravedlivých na konci věků a bylo by od něj oddělitelné. Neznají také koncept vzkříšení, který by se odehrál jindy, než na konci věků. 

 


30 Leden 2012

Má člověk duši? Argument z rozdílu mezi mozkovými a duševními stavy

Duševní jevy jako vnímání barev, vůní, bolesti nebo třeba i projevy vůle jsou naprosto odlišné od jevů fyzických. Pocit štěstí, strachu nebo třeba myšlenka na to, že číslo 7 je prvočíslem, nemají a nemohou mít paralelu s ničím fyzickým.


17 Leden 2012

Spolehlivost biblických textů

Jak můžeme vědět, zda se Bible, kterou máme k dispozici dnes, neliší od originálu? Nepozměnili opisovači vkládáním, vypouštěním a pozměňováním dokumenty natolik, že dnes předkládá zcela jinou zvěst?


12 Leden 2012

Byla potopa lokální nebo globální? Co na to Bible?

Mluví Bible jednoznačně o celosvětové potopě, nebo připouští i jiný výklad? Je možné, že sténáme pod těžkým břemenem nutnosti vyargumentovat globální záplavu úplně zbytečně? 


27 Prosinec 2011

Steve Jobs neexistoval. Vymysleli si jej lidé, kteří nevěděli jak funguje Apple iPod

Poznání mechanismu fungování jakékoliv věci není něčím, co by mělo vylučovat existenci Tvůrce mechanismu. Právě tak to ale lidé často mylně chápou.


19 Prosinec 2011

Tma v pravé poledne při ukřižování Ježíše Krista. Mýtus nebo historická realita?

Tma při Kristově umučení je více než dostatečně podloženou historickou událostí. Máme pro ni svědectví celé řady velice ranných a spolehlivých biblických i nebiblických zdrojů 


2 Prosinec 2011

O mlčícím koucourkovi Mikešovi aneb nepřeklenutelné rozdíly mezi člověkem a zvířaty a co z toho také vyplývá

Má-li biblická zpráva o původu člověka pravdu, tedy je-li lidská bytost Božím stvořením reflektujícím Stvořitelovu podobu tak, jak je zaznamenáno v Genesis, měli bychom se od zvířat velice výrazným způsobem odlišovat.


20 Listopad 2011

Rasismus. Je slučitelný s křesťanstvím a nebo s ateismem?

Bůh stvořil lidi jako sobě rovné. Jestliže stvořeni nebyli, pak se rozhodně vyvinuli jako sobě nerovní.


8 Listopad 2011

Vedou všechna náboženství k Bohu? Podobenství o slonovi a několika slepcích

Možné jste slyšeli příběh o slonovi a slepcích, který má prý ilustrovat a dokázat náboženský pluralismus. Mám za to, že tak nečiní a zde je důvod proč.


20 Říjen 2011

Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Suetonius

I v díle římského historika Suetonia nacházíme nezávislé potvrzení informací, které nám podává Nový zákon.


20 Říjen 2011

Bůh? A proč ne rovnou vodník Česílko nebo Santa Klaus?

Je víra v Boha analogická třebas k víře v Santa Klause? Jaké pozitivní důvody pro ně najdeme a jsou také nějaké důvody pro to myslet si, že neexistují?


11 Říjen 2011

Problémy s reinkarnací

Je obsah křesťanské víry slučitelný s konceptem reinkarnace? Jsem si jist že není. Dává reinkarnace logický smysl? Bojím se že ne a níže nabízím ke zvážení několik důvodů proč.


22 Září 2011

Genesis a hliněné destičky z Ebly

V sedmdesátých letech dvacátého století došlo na území moderní Sýrie k nálezu hliněných destiček, které mají pro ty z nás kdo nepokládají první knihu Bible  za mýtus veliký význam v tom, že nezávisle podporují její verzi událostí počátku světa.


17 Září 2011

Ateismus – víra mužů bez funkčních a milujících otců

Nemůže být namísto proklamované racionality ateisty jednou z hlavních motivací pro jeho odmítavý postoj k Bohu psychologický aspekt role a vlivu jeho otce?


28 Srpna 2011

Je Bůh arogantní egoista?

Leckomu z nekřesťanů se někdy může zdát, že Bůh nezdravě prahne po potlesku. Může být Hospodin, který dělá věci proto, aby si „učinil jméno" hoden něčí úcty?


20 Srpna 2011

Mimobiblické zmínky o Kristu – Ježíš a Tacitus

Tacitovy Letopisy mají pro křesťany velikou hodnotu v nezávislém potvrzení mnoha zásadních informací o Kristu a prvotní církvi.


04 Srpna 2011

A kdo teda stvořil Boha? (když jste tak chytrej)

Musíme mít vysvětlení B pro vysvětlení A? A vysvětlení C pro vysvětlení B? Není náhodou nezbytně nutné se někde zastavit?


29 Června 2011

Vědec, víra a nesoběstačnost vědy

Co změříte či zvážíte, abyste mohli odvodit, že „věda je jediný objektivní zdroj pravdivého poznání"?


19 Června 2011

Morální argument pro existenci Boha

Objektivní morální hodnoty existují, přičemž by něco takového nebylo možné, kdyby zároveň neexistoval Bůh. Mám za to, že tento deduktivní morální argument přesvědčivě prokazuje, že Bůh je realitou.


6 Června 2011

Oko za oko, zub za zub

Opatření "zub za zub", které se v teologické literatuře nazývá "lex talionis" není ani tak požadavkem jako spíše limitem.


31 Května 2011

Hledání Betlémské hvězdy

Pro mnoho pochybovačů se záznam o Hvězdě dá jednoduše označit jako mýtus. Pro mnohé věřící je tato záhada přijata jako součást jejich víry. Ale co se stane, když spojíme stávající historické znalosti a astronomické skutečnosti s otevřenou myslí?


26 Května 2011

Víra na způsob vanilkové zmrzliny

Přistupujme ke každému náboženství jako ke skutečné testovatelné hypotéze a podívejme se do jaké míry jeho ověřitelná tvrzení ladí se známou realitou.


18 Května 2011

Ježíš nikdy netvrdil že je Bůh. Toho z něj udělali až jeho učedníci.

Hypotéza která vysvětluje Ježíšovo, v Novém zákoně zaznamenané, vnímání sebe sama jako Božího syna odkazem na akumulaci mýtů, legend a přehánění, zcela ignoruje velké množství historických zdrojů a skutečností, které podporují autenticitu biblických zpráv.


10 Května 2011

Ježíš nebo Ceasar? Verdikt literárních pramenů

O Kristu se v období 150 po jeho smrti zmiňuje celkem deset nekřesťanských literárních pramenů a je tak v tomto ohledu lépe doloženou postavou než samotný jeho současník císař Tiberius.


5 Května 2011

Nejsme nic než hmota?

Jestliže někdo řekne, že není nic jiného než hmota, musím nutně předpokládat, že se mu dostalo unikátní perspektivy pohledu mimo hmotu, což však v rámci jeho světonázoru není možné.


27 Dubna 2011

Mohou "chybějící články" prokázat evoluci?

Vzít řadu fosilií a tvrdit, že reprezentují linii původu od předků, není vědecky testovatelnou hypotézou, ale prohlášením, které má stejnou platnost jako pohádka na dobrou noc.


19 Dubna 2011

Tomáš Sedláček - Na co se ateista nikdy nesmí ptát

Ateistu považujeme za někoho, kdo nemusí v nic věřit. Přitom to ale není přesné - ateista musí věřit stejně jako člověk "věřící".


13 Dubna 2011

Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš u Flavia

Ve vyznání Josepha Flavia máme úžasné potvrzení historicity Ježíše Krista z pera křesťanstvím nedotčeného pozorovatele prvního století.


8 Dubna 2011

Proč věřit pravdivosti zpráv o Ježíšově vzkříšení? Žena jako klíčový svědek

Skutečnost, že Nový zákon trvá na ženách jako na hlavních svědcích prázdného hrobu a Ježíšova vzkříšení je významným indikátorem toho, že zpráva kterou podává je pravdivá.


21 Březen 2011

Galileo a církevní tmáři

Případ Galileo je v mysli téměř každé člověka učebnicovým příkladem církevního šlapání po rozumu a pokroku, ale realita je o poznání jiná. Jak moc jiná?


13 Březen 2011

Jak na zlo ve světě a proč se vám to nemusí líbit

Jestliže má Bůh ze světa vymýtit morální zlo, musí zasáhnout do svobodné vůle nás všech.


7 Březen 2011

Mysl v písmenkové polévce. Nebo obráceně?

Jestliže se naše mysl vyvinula skrze proces naturalistické evoluce, jak jí můžeme důvěřovat, že nám poskytuje pravdivé informace o světě?


1 Březen 2011

Dá se věřit Janovi? O spolehlivosti čtvrtého evangelia

Dnes již k myšlenkám o výrazně pozdější dataci spisu není důvod.


22 Únor 2011

Zlo jako argument pro Boží existenci?

Pakliže existuje zlo, musí existovat dobro. Existuje-li zlo a dobro, musí existovat nějaké měřítko, jímž se kvalita morálních činů poměřuje.


21 Únor 2011

Ztracené knihy Bible?

Existují nějaké ztracené a nyní znovu nalezené knihy Bible?


18 Únor 2011

Vymazlený vesmír aneb pár slov o antropickém principu

Zdánlivě zázračný souběh numerických hodnot, kterými příroda vybavila své základní konstanty, zůstává nejvýmluvnějším dokladem prvku kosmického plánu.


11 Únor 2011

Může si Bůh vzít tak velkou hypotéku, že ji nedokáže splácet?

Co myslíte? A jak si navíc poradí s navýšením úrokové sazby při první fixaci?


7 Únor 2011

Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu

Je zřejmé, že pakliže byl Ježíš tak výraznou postavou jak popisuje Nový zákon, lze očekávat, že o něm bude v Talmudu slyšet.


11 Leden 2011

Spolehlivost textů Nového Zákona ve světle hry na tichou poštu

Hru na tichou poštu určitě všichni známe. Půvab té hry spočívá v posunu obsahu konkrétní věty mezi začátkem a koncem hry.


11 Leden 2011

Jsou všechna náboženství v podstatě stejná?

Tezi o tom, že jsou všechna náboženství ve své podstatě stejná, budeme slýchat převážně od těch, kdo mezi vyznavače žádného konkrétního náboženského směru nepatří.


11 Leden 2011

Takoví normální zabijáci - křesťanství, ateismus a hromada mrtvol

Ve svém dopise Fridrichu Velikému píše Voltaire o tom, že křesťanství je mimo jiné tím "nejkrvavějším náboženstvím, jenž nakazilo svět".


11 Leden 2011

Kosmologický argument pro existenci Boha

Jedním z nejsilnějších argumentů, které máme jako teisté k obhajobě racionality závěru o Boží existenci k dispozici, je tak zvaný kosmologický argument Kalam.


11 Leden 2011

Křesťanství a údajný vliv na něj ze strany mysterijních náboženství

Předpokládám, že mnozí z nás se již setkali s názorem, že křesťanství bylo při svém vzniku a formování zásadně ovlivněno rozličnými pohanskými náboženskými představami.


11 Leden 2011

Věda prokázala, že Bůh neexistuje

Neslýcháte toto prohlášení v jeho mnoha podobách často? Já ano. Je však zcela mylné a já se pokusím vysvětlit proč.


11 Leden 2011

Vznikla by moderní věda bez křesťanství?

V naší části světa je sotva možná najít dva jiné pojmy, které by lidé obecně vnímali s větší mírou pocitu neslučitelnosti, než "věda a náboženství."


11 Leden 2011

Byl Ježíš ženatý?

Dan Brown ve své slavné Šifře mistra Leonarda předkládá celou řadu více či méně svérázných tezí. Jedna z těch nejbizarnějších je o Ježíšově manželství s Marií z Magdaly.


11 Leden 2011

Náboženství vzniklo jako projekce našich tužeb

Proč by Bůh nemohl být berličkou, kterou si lidé vyřezali proto, aby se jim po trnité životní cestě lépe putovalo?

pohanskými náboženskými představami.


11 Leden 2011

Bibli sepsali lidé - proto jí nemůžeme věřit

Jak by mohla být Bible důvěryhodná, když nespadla z nebe, ale sepsali jí chybující lidé?