Americký astronom Carl Sagan se kdysi ve svém populárně vědeckém televizním cyklu vyjádřil v tom smyslu, že „vesmír je vše,co je a bude." Měl na mysli to, že veškerá realita je tvořena výhradně hmotou a energií. Logicky z toho vyplývá, že i my obyvatelé vesmíru  jsme z úplně identického těsta, ze kterého je náš vesmír a tedy i veškerá realita upečena. Nejsme nic jiného než hmota. Nic jiného než atomy v pohybu. Je to ale opravdu tak?

Když pomineme, že toto Saganovo vyjádření ani náznakem nespadá do vědy, nýbrž metafyziky a není tvořeno ani jedinou molekulou jakékoliv hmoty, musíme si také říci, že je vysoce problematické i z hlediska logiky. Redukcionistický logický omyl, se kterým se tu potkáváme, snad můžeme poněkud krkolomně nazvat jako omyl „ničeho jiného než". Říkám-li, že něco není nic jiného, než určitý svůj aspekt (v tomto případě hmota), předpokládám nevědomky znalost nebo perspektivu, kterou v případě, že by mělo moje redukcionistické tvrzení platit, nemůžu mít. Jak to myslím? Řekne-li někdo, že není nic jiného než hmota, musím nutně předpokládat, že se mu dostalo unikátní perspektivy pohledu mimo hmotu, což však v rámci jeho světonázoru není možné. Jak můžu říci, že celkově nejsem nic jiného než mé hmotné tělo, jestliže zároveň nejsem více než ono hmotné tělo? K tomu abych viděl celek, potřebuji odstup. Nemůžu vidět,co vlastně určitá věc je, když jsem sám součástí oné věci, stejně tak jako nemůžu vidět, co je na obraze, jestliže jsem jen jedna z barevných kytiček na něm.

Jsme tedy nutně více než hmota. Kdybychom nebyli nic jiného než molekuly v pohybu, nemohli bychom to vědět.

 

Jiří Lem.

 

Podobné články:

Máme se kvůli robotům obávat o jedinečnost člověka?

Vylučuje mozek myšlenky tak jako ledviny moč? Proč uvažovat o duši

Mysl v písmenkové polévce

Duše hledá vědu

Vyhledej

Seznam článků v této sekci

10 Března 2013

Relativismus - ty máš svou, já zase moji pravdu

Jestliže jsou všechny pravdy relativní, pak je také relativní prohlášení o tom, "že všechny pravdy jsou relativní"


26 Listopadu 2013

Důkazní břemeno na zádech moderních ateistů

Není důvod ateistu definovat jinak, než jako toho, kdo tvrdí, že "Bůh neexistuje". V takovém případě musí být ale schopen odůvodnit jak k takovému závěru došel, nejedná se totiž o žádnou defaultní pozici, kterou není třeba obhájit.


30 Leden 2012

Falešné Euthyfrónovo dilema

Morálka Boha nepředchází, a není ani nahodilou funkcí božích přikázání. Je ukotvena v jeho charakteru, který je posléze reflektován v jeho přikázáních.


30 Leden 2012

Má člověk duši? Argument z rozdílu mezi mozkovými a duševními stavy

Duševní jevy jako vnímání barev, vůní, bolesti nebo třeba i projevy vůle jsou naprosto odlišné od jevů fyzických. Pocit štěstí, strachu nebo třeba myšlenka na to, že číslo 7 je prvočíslem, nemají a nemohou mít paralelu s ničím fyzickým.


20 Listopad 2011

Rasismus. Je slučitelný s křesťanstvím a nebo s ateismem?

Bůh stvořil lidi jako sobě rovné. Jestliže stvořeni nebyli, pak se rozhodně vyvinuli jako sobě nerovní.


5 Květen 2011

Nejsme nic než hmota?

Nemůžu vidět co vlastně určitá věc je, když jsem sám součástí oné věci, stejně tak jako nemůžu vidět co je na obraze, jestliže jsem jen jedna z barevných kytiček na něm.


7 Březen 2011

Mysl v písmenkové polévce. Nebo obráceně?

Jestliže se naše mysl vyvinula skrze proces naturalistické evoluce, jak jí můžeme důvěřovat, že nám poskytuje pravdivé informace o světě?