eccles final

Tvrdím, že téma záhady člověka je obrovskou měrou devalvováno vědeckým redukcionismem a jeho materialistickým příslibem vysvětlit nakonec veškerý duchovní svět poukazem na aktivitu neuronů v mozku. Tuto víru je třeba zařadit mezi pověry...Musíme uznat, že jsme duchovní bytosti s dušemi existujícími v duchovním světě a zároveň fyzické bytosti s těly a mozky, které operují ve světě hmotném.

 

 

 

Nositel Nobelovy ceny za lékařství a fyziologii John Eccles v knize Evolution of the Brain: Creation of the Self (1991)