Antony FlewNyní věřím, že vesmír vznikl působením nekonečné inteligence. Věřím, že složité zákony vesmíru ukazují na to, co vědci nazývali „boží myslí". Věřím, že život a reprodukce mají svůj původ v božském zdroji. Proč něčemu takovému věřím, když jsem více než půl století vykládal a hájil ateismus? Krátce mohu odpovědět tak, že toto je dle mého názoru světonázorový pohled, který se vynořuje z moderní vědy.

 

Profesor Antony Flew byl vedle Bertranda Russela zřejmě nejvlivnější filozofický ateista celého dvacátého století. Propagaci a intelektuální obhajobě ateismu zasvětil téměř celý svůj život. Když v roce 2004 prohlásil, že jej vědecké důkazy donutily změnit svůj postoj k existenci Boha, způsobil obrovské pozdvižení.

Zdroj: www.saddleback.com/mc/m/ee32d/