Lidská DNA je jako počítačový program - pouze mnohem a mnohem složitější, než jakýkoliv gatessoftware kdy vytvořený.

                   

 

Bill Gates, The Road Ahead, Penguin: London, Revised, 1996