Vytisknout
Nadřazená kategorie: Články
Kategorie: Apologetika

Tento argument proti myšlence důvěryhodnosti Bible jste určitě slyšeli. Jak by mohla být Bible důvěryhodná, když, jak praví románová postava z knihy Šifra mistra Leonarda, nespadla z nebe, ale sepsali jí chybující lidé? Víme, že všichni lidé jsou omylní a na Bibli, která prokazatelně nevznikla bez přičinění člověka, se to bezesporu muselo projevit. Není proto možné ji věřit a hotovo. Nebo snad ano?

Je tu jeden nepříjemný problém. Jestliže je to opravdu tak, že jsou všechny myšlenkové výstupy člověka chybné, proč by měla být zrovna kritikova teze o nutné nedokonalosti Bible pravdivá? Není snad ona také produktem lidského uvažování? Skeptik, který s podobnou myšlenkou přichází, právě odřízl větev, na které odpočíval. Jeho vlastní argument nevyhovuje kritériím, které si sám stanovil. Možná se pokusí vrátit do hry tvrzením, že nechtěl nutně mluvit o tom, že lidé chybují vždy, ale pouze často. Ach tak. Pak se ale určitě nedá vyloučit, že Bible je jedna z těch mála knih, které prostě bez chyby jsou. Zkuste si projít svoji knihovnu a popřemýšlejte, zda tam nenajdete knihy, jejichž obsah je prokazatelně naprosto spolehlivý a bezchybný. Já takové knihy vlastním a mám v ně naprostou důvěru, i když stoprocentně vím, že z nebe nespadly.

Na závěr ale to nejdůležitější. Neexistuje žádný důvod předpokládat, že by měla mít všemocná bytost nějaký problém s tím použít člověka k napsání přesně toho, co si předsevzala. Nebo o nějakém víte?

                                                                                                                              

Jiří Lem.

 

Podobné články:

Dá se věřit Janovi? O spolehlivosti čtvrtého evangelia

Ztracené knihy Bible?

Spolehlivost textů Nového Zákona ve světle hry na tichou poštu