Co myslíte? A jak si navíc poradí s navýšením úrokové sazby při první fixaci?


 

Dotaz v titulku je cíleně komickou variací na oblíbené téma týkající se údajných rozporů obklopujících koncept Boží všemohoucnosti. Nejčastější otázkou, kterou v této souvislosti zaslechneme, je určitě tato: Může Bůh udělat tak veliký kámen, že jej neuzvedne? Tazatel otázkou hodlá demonstrovat absurditu představy boží všemohoucnosti (a tudíž i absurditu víry v Boží existenci). Místo toho však, obávám se, prokazuje odpustitelné nepochopení.

 

Bavíme-li se o tom, že všemocný Bůh může udělat vše, co se mu líbí, máme samozřejmě na mysli to, že může udělat jenom takovou věc, která je logicky možná a v souladu s jeho (božskou) přirozeností. Není to totiž tak, že můžeme izolovat jednu z božích vlastností (např. všemohoucnost) a nahlížet na ni, jako kdyby se již neměla vztahovat a být limitována žádnými jinými vlastnostmi odrážejícími jeho přirozenost.

Podívejme se například na toto:

1. Bůh je všemohoucí, ale přitom nemůže přestat existovat – bytost, jejíž přirozeností je být, nemůže přestat existovat – je to logicky nemožné.

2. Bůh je všemohoucí, ale přitom nemůže milovat zlo – bytost, jenž je dokonale dobrá, nemůže milovat zlo – je to logicky nemožné

3. Bůh je všemohoucí, ale přitom nemůže změnit svoji přirozenost – bytost, jenž je neměnná, se nemůže změnit – je to logicky nemožné

Proč tedy vlastně nemůže Bůh udělat tak veliký kámen, že jej nezvedne? Kromě toho, že je Bůh všemohoucí, je zároveň nekonečný. Pod pojmem nekonečný nemyslím cosi ve smyslu nikdy nekončící nitě nebo dovolené – jedná se o výraz, který popisuje skutečnost, že Bůh je v každé oblasti své přirozenosti neomezený. Pakliže by byl stvořen kámen, který by ani nekonečný (ničím neomezený) Bůh nemohl uzvednout, bude nutně tento kámen také nekonečný a ničím neomezený. Měli bychom tu ale najednou dvě nekonečné entity – ničím neomezeného Boha a ničím neomezený kámen. Může taková situace nastat? Určitě ne! Kámen by totiž limitoval Boha a ten by tak již nebyl neomezený a obráceně. V důsledku toho by nebyl nekonečný ani jeden, ani druhý. Situace je logicky nemožná a tudíž nemůže nastat.

K pochopení této věci je zapotřebí uvědomit si, co obnáší koncept nekonečnosti (neexistence limitu) a také pochopit skutečnost, že Bůh nemůže porušit zákony logiky (které vycházejí z jeho přirozenosti).

Nádherně věc v knize Problém bolesti popsal C.S.Lewis, když píše:

Nesmyslné kombinace slov nenabudou náhle významu pouze proto, že před ně postavíme slova "Bůh může". Stále platí, že "u Boha není nic nemožného". To co je svou povahou nemožné není nic, je to nula – nejsoucno. Bůh, právě tak jako ten nejslabší z jeho tvorů, nemůže uskutečnit najednou obě navzájem se vylučující alternativy, ne proto, že se jeho moci staví do cesty překážka, ale proto, že nesmysl zůstane nesmyslem, i když hovoříme o Bohu.


Jak je to tedy nakonec s tou hypotékou?

 

Jiří Lem.