My křesťané jsme významnou část svých informací o Kristově životě získali od přímých svědků událostí jeho života. To, že až na pár vyjímek lidé z nejbližšího Kristova okruhu své svědectví stvrdili krutou mučednickou smrtí o něčem významném svědčí. Co z toho lze ale skutečně vyvodit? Cožpak se i sebevražední muslimští atentátníci s připnutou výbušninou doslova do roztrhání těla neobětovávají pro pravdu své víry? O čem vlastně svědčí skutečnost, že je kdokoliv ochoten za své přesvědčení zemřít? 

Dle mnoha raných historických pramenů byl apoštol Jan jediným Kristovým učedníkem, kterému nebylo dáno podepsat vlastní krví výpověď, kterou nám zanechal ve svém evangeliu a dopisech. Zbylí apoštolové a mnozí další přímí svědkové raději zemřeli, než aby se víry, kterou aktivně hlásali, zřekli. Má to však znamenat, že je z tohoto důvodu zaručena pravdivost obsahu jejich víry? Nejen muslimové, ale i mnozí další představitelé náboženských i sekulárních směrů přece za svoje přesvědčení zaplatilo životem. Před nějakým časem se například skupina lidí otrávila v přesvědčení, že jim bude v návaznosti na jejich smrt umožněno odletět se zelenými mužíky do nějaké příjemnější části vesmíru. Vsadím ale krk na to, že v tom žádní mužíci prsty neměli. Je myslím zřejmé, že pravdivost daného přesvědčení s činem obětování vlastního života nijak bezprostředně nesouvisí. S čím tedy souvisí a o čem svědčí?

Mučedníkova smrt rozhodně nedokazuje pravdivost jeho víry. Budu-li pevně věřit tomu, že je určitá zjevná absurdita (např. přesvědčení že jsem Napoleon) pravdou, nestane se jí opravdu jenom proto, že jsem za tento názor ochoten zemřít. V této věci se nicméně ale občas chybuje a křesťanům je pak předhazována nesmyslnost snahy opírat víru v pravdivost křesťanské zvěsti o mučednickou smrt apoštolů. Takový postoj by byl opravdu chybný. Zemře-li někdo za své přesvědčení, nedokládá tím primárně jeho pravdivost, ale potvrzuje tím především skutečnost, že jeho obsahu věří. Nikdo přece dobrovolně neobětuje život za fabulaci, kterou si vymyslel, ale pouze za věc, o jejíž pravdivosti je přesvědčen. Nesetkáváme se tu tedy s důkazem pro pravdivost křesťanství, ale s dokladem o upřímnosti apoštolů. Je to odpověď na skeptikovo obvinění, že si apoštolové vše vymysleli. V tomto bodě máme prvek, který musí být brán v potaz v rámci kritického hodnocení historických událostí týkající se Kristovy smrti a vzkříšení.

Na závěr je dobré připomenout, že křesťanství je mezi světovými náboženstvími unikátní v tom, že život zde za své přesvědčení dávali ti, kdo byli zároveň u jeho zrodu. Tito lidé nepokládali své životy za něco, co jim jedna paní povídala, ale za to co na vlastní oči viděli, co slyšeli a čeho se dotýkali. Takové krvavé svědectví přímého svědka má svoji nezpochybnitelnou hodnotu a na hony se liší od mnohých jiných obětin přinášených čas od času na oltář víry příslušníky nejrůznějších náboženství (hlavně pak Islámu) dnes.

 

Jiří Lem.

Vyhledej

Seznam článků v této sekci

Deset nejzajímavějších nálezů biblické archeologie za 2018 dle Christianity Today


Proč teorie velkého třesku ukazuje na Boha, o kterém svědčí Bible


Zdánlivé biblické kontradikce - užitečné principy k jejich posuzování


Nejen křesťan nese důkazní břemeno


Marek není očitým svědkem Ježíšova života. Bůh ví kde vzal své informace a zda se jim dá věřit


Svoboda, lidská práva či rovnost? Ve světě materialisty nutně pouhé žvásty


Vysvětluje hypotéza existence Boha dobře vznik vesmíru?


Co simulujeme případným vytvořením života ve zkumavce


Problémy se sčítáním lidu a přepracovaným Quiriniem


Náboženství v rozporu s vědeckým pokrokem?


Ateisté? Mají pouze o jednoho boha méně, než křesťané


Lékařská věda k nezvyklým projevům Ježíšova organismu v jeho posledních dnech


Byl Hitler křesťanem?


Jak můžeme věřit evangelijním vyprávěním, když v nich chybí důležité detaily


Starozákonní Bůh kamenem úrazu? Jak naložit s výboji Izraelců v Kenaanu?


Bojíme se hovorů o evoluci? Je to nutné?


Záleží na tom zda byl Ježíš vzkříšen? A lze vůbec chtít něco takového dokázat?


Existoval vůbec v prvním století Nazaret?


Jestliže Bůh existuje, proč jej není vidět? Jak moc rozumné vůbec je věřit něčemu, co nelze spatřit?


Vylučuje mozek myšlenky tak jako ledviny vylučují moč? Proč uvažovat o duši


Proč nemáme pro existenci Boha více důkazů


Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic


Vyjímečné tvrzení pouze s vyjímečně přesvědčivými důkazy


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Plinius


Co dokazuje mučednická smrt Kristových učedníků?


Spolehlivost biblických textů


Steve Jobs neexistoval. Vymysleli si jej lidé, kteří nevěděli jak funguje Apple iPod


Tma v pravé poledne při ukřižování Ježíše Krista. Mýtus nebo historická realita?


O mlčícím kocourkovi Mikešovi aneb nepřeklenutelné rozdíly mezi člověkem a zvířaty a co z toho také vyplývá


Vedou všechna náboženství k Bohu? Podobenství o slonovi a několika slepcích


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Suetonius


Bůh? A proč ne rovnou vodník Česílko nebo Santa Klaus?


Genesis a hliněné desky z Ebly


Ateismus – víra mužů bez funkčních a milujících otců


Je Bůh arogantní egoista?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Tacitus


A kdo teda stvořil Boha? (když jste tak chytrej)


Morální argument pro existenci Boha


Hledání betlémské hvězdy


Víra na způsob vanilkové zmrzliny


Ježíš nikdy netvrdil že je Bůh. Toho z něj udělali až jeho učedníci.


Ježíš nebo Ceasar? Verdikt literárních pramenů


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš u Flavia


Proč věřit pravdivosti zpráv o Ježíšově vzkříšení? Žena jako klíčový svědek


Jak na zlo ve světě a proč se vám to nemusí líbit


Dá se věřit Janovi? O spolehlivosti čtvrtého evangelia


Zlo jako argument pro Boží existenci?


Ztracené knihy Bible?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu


Spolehlivost textů Nového Zákona ve světle hry na tichou poštu


Jsou všechna náboženství v podstatě stejná?


Takoví normální zabijáci - křesťanství, ateismus a hromada mrtvol


Kosmologický argument pro existenci Boha


Křesťanství a údajný vliv na něj ze strany mysterijních náboženství


Náboženství vzniklo jako projekce našich tužeb


Bibli sepsali lidé - proto jí nemůžeme věřit

Co je apologetika?

Apologetika poskytuje racionální základ pro důvěru v pravdivost křesťanského světonázoru a odpovídá na námitky vznesené proti legitimitě takové důvěry.